Yayasan Pendidikan Khalifah

Yayasan Pendidikan Khalifah (YPK) atau lebih dikenali sebagai Khalifah Foundation telah ditubuhkan pada 10 Oktober 2012 (No. Pendaftaran: 433502-X) untuk meneruskan aktiviti Khalifah Institute yang diasaskan oleh Almarhum Prof. Muhammad Al-Mahdi.

Tujuan utama penubuhan yayasan ini adalah untuk menerima dan mengurus dana bagi tujuan pendidikan serta kebajikan yang menggunakan Khalifah Method.

KIni, YPK menguruskan sekolah rendah Khalifah Model School (KMS) dan sekolah menengah yang dikenali sebagai Khalifah Model School Secondary (KMSS).

Setiap sumbangan Tuan/Puan boleh mendapat pengecualian cukai pendapatan. YPK telah diberikan status pengecualian cukai dengan nombor rujukan : LHDN.01/35/42/51/179-6.8000. Tempoh kelulusan : 1/1/2015 hingga 31/12/2019.

Yayasan Pendidikan Khalifah (YPK) berfungsi untuk menerima dan mengurus dana bagi tujuan pendidikan serta kebajikan yang menggunakan Khalifah Method.

YPK menguruskan Khalifah Model School Primary (KMS) dan Khalifah Model School Secondary (KMSS).

Setiap sumbangan Tuan/Puan boleh mendapat pengecualian cukai pendapatan. YPK telah diberikan status pengecualian cukai dengan nombor rujukan : LHDN.01/35/42/51/179-6.8000. Tempoh kelulusan : 1/1/2015 hingga 31/12/2019.

  • Maklumat untuk dapatkan resit derma Pengecualian Cukai :
    - Nama Penuh / Nama Syarikat
    - No IC / No Daftar Syarikat