Persatuan Kebajikan Mahmudah Malaysia

Menyediakan penempatan bagi kes-kes terdampar tanpa waris, diabaikan waris atau sebatang kara, khususnya bekas pesakit yang di-discaj dari hospital-hospital kerajaan dalam negara.

Obejektif Penubuhan:

 • Penempatan penghuni terdampar lelaki dan perempuan.
 • Membantu mengurangkan kesesakan di hospital-hospital kerajaan bagi kes-kes pesakit terdampar.
 • Melindungi dan menyediakan tempat tinggal yang selesa bagi penghuni miskin serta tidak berkemampuan.

Kategori Penghuni Diterima:

 • Pesakit terdampar tanpa waris
 • Orang Kurang Upaya (OKU)
 • Warga Emas
 • Penempataan Akibat Bencana Alam
 • Muallaf / Saudara Baru.

FB : Pusat Jagaan Mahmudah

Alamat : Lot 459/5, Kampung Sungai Purun,
Batu 1 1/2 Jalan Bangi,
43500 Semenyih, Selangor.
03-8723 2394

Info : Persatuan Kebajikan Mahmudah Malaysia

Persatuan Kebajikan Mahmudah Malaysia 

Menyediakan penempatan bagi kes-kes terdampar tanpa waris, diabaikan waris atau sebatang kara, khususnya bekas pesakit yang di-discaj dari hospital-hospital kerajaan dalam negara.

Obejektif Penubuhan:

 • Penempatan penghuni terdampar lelaki dan perempuan.
 • Membantu mengurangkan kesesakan di hospital-hospital kerajaan bagi kes-kes pesakit terdampar.
 • Melindungi dan menyediakan tempat tinggal yang selesa bagi penghuni miskin serta tidak berkemampuan.

Kategori Penghuni Diterima:

 • Pesakit terdampar tanpa waris
 • Orang Kurang Upaya (OKU)
 • Warga Emas
 • Penempataan Akibat Bencana Alam
 • Muallaf / Saudara Baru.

Alamat : Lot 459/5, Kampung Sungai Purun,
Batu 1 1/2 Jalan Bangi,
43500 Semenyih, Selangor.
03-8723 2394

Derma - Persatuan Kebajikan Mahmudah Malaysia