Ramadhan Appeal 1437H / 2016

Sebagaimana tahun lepas, dengan setiap sumbangan kewangan yang diterima, kami akan menyalurkan tenaga dan kepakaran untuk menyampaikan ilmu berkaitan Khalifah Method kepada golongan sasar seperti pelajar IPT, ibubapa, remaja dan kanak-kanak.

Setiap sumbangan Tuan/Puan boleh mendapat pengecualian cukai pendapatan. YPK telah diberikan status pengecualian cukai dengan nombor rujukan : LHDN.01/35/42/51/179-6.8000.

Kami di YPK mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan di atas kesudian Tuan/Puan untuk menyokong kami dalam usaha menjana kecemerlangan ummah melalui pendidikan ini.

Semoga usaha baik Tuan/Puan diberkati Allah SWT.

Info : Ramadhan Appeal 1437H / 2016

Sebagaimana tahun lepas, dengan setiap sumbangan kewangan yang diterima, kami akan menyalurkan tenaga dan kepakaran untuk menyampaikan ilmu berkaitan Khalifah Method kepada golongan sasar seperti pelajar IPT, ibubapa, remaja dan kanak-kanak.

Setiap sumbangan Tuan/Puan boleh mendapat pengecualian cukai pendapatan. YPK telah diberikan status pengecualian cukai dengan nombor rujukan : LHDN.01/35/42/51/179-6.8000.

Kami di YPK mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan di atas kesudian Tuan/Puan untuk menyokong kami dalam usaha menjana kecemerlangan ummah melalui pendidikan ini.

Semoga usaha baik Tuan/Puan diberkati Allah SWT.

Ramadhan Appeal 1437H - 2016

  • Maklumat untuk dapatkan resit derma Pengecualian Cukai :
    - Nama Penuh / Nama Syarikat
    - No IC / No Daftar Syarikat